საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
27-28 სექტემბერი, 2019 წელი
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

„მწვანე საშუალებები - მწვანე ტექნოლოგიებით - ჯანმრთელი სიცოცხლისათვის“

© 2019 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი