ოთარ ჩოკოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ოთარ ჩოკოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2019 წლის 4 ნოემბერს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას ქ.№33) საკონფერენციო დარბაზში შედგება ოთარ ჩოკოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „სხვადასხვა გენეზის სისხლიანი დიარეის და მასთან ასოცირებული ჰემოლიზურ-ურემიული სინდრომის ეპიდემიოლოგიური თავისებურებები და პრევენცია საქართველოში“ საჯარო დაცვა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ნინო ვეფხვაძე – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი; თენგიზ ცერცვაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ექსპერტები: თამარ მეგრელიშვილი - მედიცინის  დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი; ირაკლი მჭედლიშვილი - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; ბელა ყურაშვილი  - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.