სამედიცინო გადაწყვეტილების მიღების საერთაშორისო ასოციაციის ტრენინგი

სამედიცინო გადაწყვეტილების მიღების საერთაშორისო ასოციაციის ტრენინგი

2019 წლის 2 ნოემბერს 10:00 საათზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, სამედიცინო გადაწყვეტილების მიღების საერთაშორისო ასოციაციის ორგანიზებით, ჩატარდება  ტრენინგი.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი ,,საბჭოების დარბაზი“.