ტრენინგი

ტრენინგი

თსსუ-ს უცხოური ენების ცენტრის, პროფესორ მანანა ქუთელიას სახელობის ბიბლიოთეკაში ჩატარდა ტრენინგები თემაზე: თანამედროვე უმაღლესი განათლების გამოწვევები, აკრედიტაციის და ავტორიზაციის სტანდარტები.
ტრენინგები ჩაატარეს ევროპული ენების ინსტიტუტისა და საერთაშორისო უმაღლესი პროფესიული განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დოქტორმა თეა ფეტელავამ და თსსუ-ს უცხოური ენების აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა და უცხოური ენების ცენტრის დირექტორმა პროფესორმა ნინო აბრალავამ.