2019/2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში შიდა მობოლობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ (93-01)

2019/2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში შიდა მობოლობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ (93-01)

2019/2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში შიდა მობოლობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ.