თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის   მეანობა–გინეკოლოგიის რეზიდენტთა  საყურადღებოდ!

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მეანობა–გინეკოლოგიის რეზიდენტთა საყურადღებოდ!

ცხადდება რეგისტრაცია მოდენის უნივერსტეტში (იტალია) მეანობა–გინეკოლოგიის მიმართულებით სტაჟირების მსურველ კანდიდატთა შესარჩევად. 

მობილობის პერიოდი: ორი თვე, 2020 წლის აპრილი–მაისი. 

გასაუბრება ჩატარდება კომისიასთან 29 იანვარს 16:00 საათზე.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი,  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, ოთახი  N418.