2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები

იხილეთ ცხრილები ფაკულტეტების მიხედვით:

მედიცინის ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები 

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები

ფარმაციის ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის  2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები

საექთნო საბაკალავრო და პროფესიული პროგრამების 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის ცხრილები