ნათია მორჩილაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნათია მორჩილაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2019 წლის 13 ივნისს 16:00 საათზე, თსსუ–ის ადმინისტრაციული კორპუსის  საკონფერენციო დარბაზში შედგება ნათია მორჩილაძის სადისერტაციო ნაშრომის „თირეოიდული პათოლოგიის გავრცელება, კლინიკურ-ჰორმონული თავისებურებები და გამოსავალი ორსულ ქალებში“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელები: ბესარიონ ტყეშელაშვილი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;  ექსპერტები: რევაზ სულუხია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი; ეკატერინე მირველაშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;  შოთა ჯანჯღავა -მედიცინის აკადემიური დოქტორი.

 მის: ვაჟა–ფშაველას ქ.№33 / თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი I სართული