ფარმაციის ფაკულტეტის 2019 წლის კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ!

ფარმაციის ფაკულტეტის 2019 წლის კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ!

დიპლომების გაცემა მოხდება თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის მეორე სართულზე, 214-ე ოთახში 2019 წლის 14 აგვისტოს, ოთხშაბათს 14:00 საათიდან 17:00 საათამდე.

კურსდამთავრებულებმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ პირადობის მოწმობა და ცნობა ბიბლიოთეკიდან.

კურსდამთავრებულები, რომლებიც დიპლომს არ/ვერ გაიტანენ გრაფიკით განსაზღვრულ დროს, შემდგომში დიპლომის გატანას შეძლებენ  2019 წლის 23  სექტემბრიდან, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 15-18 საათამდე.