კონკურსის შედეგები  პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსის შედეგები პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

კონკურსის შედეგები  პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტსა და მედიცინის საერთაშორისო ფაკულტეტზე

იხილეთ ფაილი