მედიცინის  ფაკულტეტის 2019  წლის კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ!

მედიცინის ფაკულტეტის 2019 წლის კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ!

დიპლომები გაიცემა თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსის მეორე სართულზე, 214-ე ოთახში, 2019 წლის 5  და 6 აგვისტოს შემდეგი გრაფიკით:კურსდამთავრებულებმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ პირადობის მოწმობა და ცნობა ბიბლიოთეკიდან.
კურსდამთავრებულები, რომლებიც დიპლომს არ/ვერ გაიტანენ გრაფიკით განსაზღვრულ დროს, შემდგომში დიპლომის გატანას შეძლებენ  2019  წლის 9 სექტემბრიდან, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 15-18 საათამდე.