მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

მედიცინის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი  
24.07.2019   
15:00 საათი

1. მედიცინის ფაკულტეტზე შიდა მობილობის შესახებ - მომხსენებელი დეკანი თინათინ ჩიქოვანი

2. სადოქტორო კვლევის პროგრამა - „მძიმე მეტალების მნიშვნელობა სხვადასხვა       ნეირომოტორული  დარღვევების  განვითარებაში ბავშვთა და მოზარდთა  ასაკში“

მომხსენებელი - თსსუ–ის ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი ნათელა გელაძე

3. სადოქტორო კვლევის პროგრამა - „ვიტამინ D-ს გავლენა საყრდენ–მამოძრავებელი აპარატის და ნერვული სისტემის განვითარებაზე  ბავშვთა ასაკში“

მომხსენებელი - თსსუ–ის პედიატრიის  N3 დეპარტამენტის პროფესორი ნუგზარ  უბერი.

4. სადოქტორო კვლევის  პროგრამა - გულის კუნთის ზოგიერთი მორფოფუნქციური თავისებურებები და მათი მნიშვნელობა რითმის და  შეკუმშვის  ძალის  თვალსაზრისით“.

მომხსენებელი - თსსუ–ის ადამიანის ნორმალური ანატომიის დეპარტამენტის პროფესორი    რამაზ  ხეცურიანი.

5. სადოქტორო კვლევის პროგრამა - „გულის კუნთის შეკუმშვის ძალის ასაკობრივი ცვლილებები, სხვადასხვა   მოქმედ   ფაქტორთა   გათვალისწინებით“.

მომხსენებელი - თსსუ–ის ადამიანის ნორმალური ანატომიის დეპარტამენტის პროფესორი  რამაზ  ხეცურიანი.

6. დოქტორანტ - ზურაბ  მანიჟაშვილის  სადოქტორო თემის სათაურის  ცვლილების შესახებ. 

მომხსენებელი - თსსუ-ის N 1 ქირურგიის დეპარტამენტის პროფესორი ნოდარ ლომიძე

7. სხვადასხვა