საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო - გერმანიის ურთიერთობები წარსულიდან მომავლისაკენ '' საქართველო გერმანიის 2017 საიუბილეო წლის ფარგლებში

საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო - გერმანიის ურთიერთობები წარსულიდან მომავლისაკენ '' საქართველო გერმანიის 2017 საიუბილეო წლის ფარგლებში

თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტი
საერთაშორისო კონფერენცია
„ქართულ-გერმანული  ურთიერთობები, წარსულიდან   მომავლისაკენ“

18 სექტემბერი 2017

გერმანია-საქართველოს ურთიე რთობებისსაიუბილეო წლის ფარგლებში  თბილისისსახელმწიფოსამედიცინოუნივერსიტეტი ა. წ. 18-19სექტემბერს ატარებსსაერთაშორისო კონფერენციას  - „ქართულ-გერმანული ურთიერთობები, წარსულიდან მომავლისაკენ“.

კონფერენცია  ეძღვნება თბილისის  სახელმწიფო  სამედიცინო  უნივერსიტეტის   მჭიდრო,  მრავალმხრივდანაყოფიერთანამშრომლობას გერმანიის  უნივერსიტეტებთან  და  კლინიკებთან.  

გერმანელიდაგერმანიაშიმოღვაწე ქართველიექიმებიდაპროფესორებიარაერთმნიშვნელოვანსაქმესაკეთებენსაქართველოსთვის. მათი მხარდაჭერითყოველწლიურადთბილისისსახელმწიფოსამედიცინოუნივერსიტეტისსტუდენტები და  ახალგაზრდა  სპეციალისტები განათლებას  იღებენ  და სტაჟირებას  გადიან  გერმანიაში, რასაცუდიდესიმნიშვნელობააქვსმათი პროფესიულიზრდისათვის. 

გერმანელიპროფესორებისისტემატურად  და  უანგაროდ  მოღვაწეობენ საქართველოში - კითხულობენ ლექციებს,  ატარებენმასტერკლასებს,   სამედიცინო  კონსულტაციებს, ქირურგიულ  ოპერაციებს.

კონფერენციის  პირველი  დღე   მიეძღვნება  საზეიმო  გახსნას,  სადაც  ნაჩვენები  იქნება  ორენოვანი დოკუმენტური ფილმი,  რომლის მიზანია ასახოს  საქართველო-გერმანიის სამედიცინო საზოგადოების 200 წლოვანი ურთიერთობები  ისტორიულ ჭრილში. 

კონფერენციის  მეორედღესგანიხილება  თანამედროვე  მედიცინის  აქტუალური  საკითხები. 

ორშაბათი, 18.09.2017

13:30 - 16:45

13:30- 14:00გახსნა მიღება

14:00-14:15გახსნა

პროფ. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ზურაბ ვადაჭკორია(თბილისისსახელმწიფოსამედიცინოუნივერსიტეტის რექტორი)

მისასალმებელი სიტყვები

14:15-14:30

დოქტ. ჰაიკე პაიჩი- გერმანიის ელჩი საქართველოში

14:30-14:45

პროფ. დოქტ. ნინო აბრალავა(თსსუ-სუცხოური ენების აკდემიური დეპარტამენტის და უცხოური ენების ცენტრის ხელმძღვანელი)

14:45-15:00

პროფ. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს საპატიო დოქტორი, 

პროფ. მიხაელ ლენცე(თსსუ-ს sაპატიო დოქტორი, ბონის კლინიკა, გერმანია)  

15:00-15:15

პროფ. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს საპატიო დოქტორი, 

პროფ. ტომას აიჰჰორნი(თსსუ-ს საპატიო დოქტორი, კოტბუსის კლინიკა, (კარლ-თიმ-კლინიკუმკოტბუს,ბერლინისშარიტესუნივერსიტეტის აკადემიური სასწავლო ბაზა/კლინიკა, გერმანია)

15:15-15:30

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს საპატიო დოქტორი გიორგი გრიგოლია (კლინიკა ფიურსტენფელდბრუკის ქირურგიული განყოფილების უფროსი ქირურგი/ექიმი, მიუნხენის ლუდვიგ  მაქსიმილიანსის უნივერსიტეტის აკადემიური სასწავლო ბაზა/კლინიკა, გერმანია)  

15:30-15:45

პროფ. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსსუ-ს საპატიო დოქტორი ფლორიან ლოე (კლინიკუმ ლანდსჰუტის ქირურგიული კლინიკის დირექტორი,  მიუნხენის ლუდვიგ  მაქსიმილიანსის უნივერსიტეტის აკადემიური სასწავლო ბაზა/კლინიკა, გერმანია)

15:45-16:00

პროფ. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, რამაზ შენგელია(თსსუ-ს მედიცინისისტორიისადაბიოეთიკისდეპარტამენტისხელმძღვანელი)

16:00-16:45

დოკუმენტური ფილმის ჩვენება -რომლის მიზანია ასახოს  საქართველო-გერმანიის სამედიცინო საზოგადოების ურთიერთობები  ისტორიულ ჭრილში    .

17:00   კონცერტი