სტუდენტური კონფერენცია - სამედიცინო და ჯანმრთელობის ფიზიკა, თანამედროვე ტრენდები სამედიცინო ტექნოლოგიებში

სტუდენტური კონფერენცია - სამედიცინო და ჯანმრთელობის ფიზიკა, თანამედროვე ტრენდები სამედიცინო ტექნოლოგიებში

2018 წლის 14 ივნისს 15:00  საათზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდება მე-10 სტუდენტური კონფერენცია - ,,სამედიცინო და ჯანმრთელობის ფიზიკა, თანამედროვე ტრენდები სამედიცინო ტექნოლოგიებში“.

კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებს პროფესორი რატკო მაგჯიარევიკ (Prof. Ratko Magjarević) ზაგრები, ხორვატია.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, თსსუ-ის პირველი სასწავლო კორპუსი ,,ცისფერი დარბაზი“.

ორგანიზატორები: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია.