სტრუქტურა


ბიბლიოთეკის დირექტორი

თამარ ხახუტაშვილი


ელექტრონული რესურსების განყოფილება


ხელმძღვანელი: ნინო ბერიანიძე

მთავარი სპეციალისტები: მარიეტა სულაბერიძე, მიხეილი ერგემლიძე

უფროსი სპეციალისტი: მარინა კერესელიძე, ნინო მეტრეველი

სპეციალისტები: ნინო ანთელავა, კონსტანტინე ალიბეგაშვილი

ფუნქციები:


ბიბლიოგრაფიის განყოფილება უცხოური ლიტერატურის სექტორით

ხელმძღვანელი: ვალენტინა გოგავა

სპეციალისტები: მანანა მჟავანაძე, დალი მამალაძე, გულიკო გიორგაძე, მარიამ ჩაჩანიძე

ფუნქციები:

უცხოური ლიტერატურის სექტორის სამკითხველო დარბაზებში არის თავისუფალი დაშვება, რაც აადვილებს მომხმარებლისთვის საჭირო წიგნის მოძებნას. სამკითხველო დარბაზები ემსახურება სტუდბილეთის მქონე სტუდენტებს. წიგნების გაცემა ბინაზე სამკითხველო დარბაზებიდან აკრძალულია.


დამუშავება-დაკომპლექტების განყოფილება წიგნსაცავით

ხელმძღვანელი: თამარ მირზიაშვილი

სპეციალისტები: ციური ბაკურაძე, ნანა დრეიძე

უმცროსი სპეციალისტი: მარინე დაშნიანი

ფუნქციები:


მომსახურების განყოფილება

ხელმძღვანელი:  მარიამ გიორგაძე

მთავარი სპეციალისტი: ლელა მარგიანი

უფროსი სპეციალისტი: ზეინაბ სირაძე

სპეციალისტები: მერი ხუციაშვილი, მარინა სიმონიშვილი, ნინო მოდრეკელიძე, ვარდიკო არსენაშვილი

ფუნქციები:

სტუდენტთა უმრავლესობა სარგებლობს ძირითადი დარბაზით, რომელიც მდებარეობს ბიბლიოთეკის მე-2 სართულზე. დარბაზი განსაზღვრულია 180 სამუშაო ადგილისათვის, სადაც განლაგებულია სასწავლო სახელმძღვანელოები, სამეცნიერო პერიოდული ლიტერატურა. წიგნების გაცემა ბინაზე სამკითხველო დარბაზებიდან აკრძალულია.

ხელშეკრულებით მიღებული თანამშრომლები

სპეციალისტი: ნათია კარტოზია, ანა გელაშვილი, ვერიკო ელაშვილი