სტრუქტურა


ბიბლიოთეკის დირექტორი

თამარ ხახუტაშვილი


საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილება


ხელმძღვანელი: ნინო ბერიანიძე

მთავარი სპეციალისტები: მარიეტა სულაბერიძე, მიხეილი ერგემლიძე; გუგული გოლიაძე

უფროსი სპეციალისტი: მარინა კერესელიძე, ნინო მეტრეველი

სპეციალისტი: ნინო ანთელავა

ფუნქციები:


ბიბლიოგრაფიის განყოფილება

ხელმძღვანელი: ვალენტინა გოგავა

სპეციალისტები: მანანა მჟავანაძე, დალი მამალაძე,  მარიამ ჩაჩანიძე, ეკა გრიგალაშვილი, მაია ხახუტაშვილი, თამარ ძაბახიძე

ფუნქციები:

უცხოური ლიტერატურის სექტორის სამკითხველო დარბაზებში არის თავისუფალი დაშვება, რაც აადვილებს მომხმარებლისთვის საჭირო წიგნის მოძებნას. სამკითხველო დარბაზები ემსახურება სტუდბილეთის მქონე სტუდენტებს. წიგნების გაცემა ბინაზე სამკითხველო დარბაზებიდან აკრძალულია.


დამუშავება-დაკომპლექტების განყოფილება

ხელმძღვანელი: თამარ მირზიაშვილი

უფროსი სპეციალისტი:  კონსტანტინე ალიბეგაშვილი

სპეციალისტები: ციური ბაკურაძე, ნანა დრეიძე

უმცროსი სპეციალისტი: მარინე დაშნიანი

ფუნქციები:


მომსახურების განყოფილება

ხელმძღვანელი:  მარიამ გიორგაძე

მთავარი სპეციალისტი: ლელა მარგიანი

უფროსი სპეციალისტი: ზეინაბ სირაძე

სპეციალისტები: მერი ხუციაშვილი, მარინა სიმონიშვილი, ნინო მოდრეკელიძე, ვარდიკო არსენაშვილი; ვერა ელაშვილი

ფუნქციები:

სტუდენტთა უმრავლესობა სარგებლობს ძირითადი დარბაზით, რომელიც მდებარეობს ბიბლიოთეკის მე-2 სართულზე. დარბაზი განსაზღვრულია 180 სამუშაო ადგილისათვის, სადაც განლაგებულია სასწავლო სახელმძღვანელოები, სამეცნიერო პერიოდული ლიტერატურა. წიგნების გაცემა ბინაზე სამკითხველო დარბაზებიდან აკრძალულია.

ხელშეკრულებით მიღებული თანამშრომლები

სპეციალისტი: ნათია კარტოზია, ანა გელაშვილი