თსსუ კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციის ცენტრის ხელმძღვანელი, პროფესორი ირმა მანჯავიძის ვიზიტი თუქეთქი

Director of TSMU Clinical Skills and Multidisciplinary Simulation Center, Professor Irma Manjavidze was invited at a conference in Turkey

On November 13-15, 2019 Director of TSMU Clinical Skills and Multidisciplinary Simulation Center, Professor Irma Manjavidze, as a member of organizing committee was invited at a conference "Simulations in Medical Education" organized by Turkish Association for Medical Education and Medicine Faculty of Yeditepe University.

The conference was attended by nearly 60 representatives from different countries. Professor Irma Manjavidze presented report about the challenges and achievements of Medical Education in Georgian and especially highlighted activities implemented at TSMU on the way to integration to European Higher Education Area. Evaluation and assessment of TSMU Clinical Skills and Multidisciplinary Simulation Center was also included in the presentation. The presentation will be published in practical scientific journal in Istanbul. Prof. Irma Manjavidze visited the simulation centers of Yeditepe and Acibadem Universities and attended workshop "How to conduct training using simulations".