შეხვედრა ს. ასფენდიაროვის სახელობის ყაზახეთის ეროვნული სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის სკოლის დეკანთან

S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University Dean at TSMU

On October 2, 2019 Prof. Zurab Vadachkoria, TSMU Rector hosted Prof. Zuriada Sakipova, Dean of the Pharmacy School of Kazakh National Medical University. Prof. Tamaz Tchumburidze, Head of the TSMU Social and Clinical Pharmacy Department, Irina Kapetivadze, Head of Rector’s Office and Assoc. Prof. Lasha Mskhiladze, Acting Director of the Iovel Kutateladze Institute of Pharmacochemistry met the guest. Prof. Zuriada Sakipova attended the Conference “Green Means - with Green Technologies - for a Healthier Life” and noted the meaning of the conference which was held first time in the field of Clinical Pharmacy in Georgia. Dean of the Pharmacy School of Kazakh National Medical University stated desire to sign partnership memoranda between two Universities (TSMU and S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University). TSMU Rector expressed interest for the future co-operation and relevant events were planned.