თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისა და კურსდამთავრებულთა შეხვედრა დამსაქმებელ ორგანიზაციათა წარმომადგენლებთან

Meeting of Tbilisi State Medical University Administration and Graduates with Representatives of Employer Organizations

On May 15, 2018, the Tbilisi State Medical University hosted the meeting of the TSMU administration with the graduates and Heads of the employer companies. Rector of TSMU, Professor Zurab Vadachkoria appreciated the support of the representatives of the partner organizations and expressed willingness for proactive cooperation.
The Chancellor of the University, Prof. Zurab Orjonikidze presented to the guests the implemented and planned projects. The Vice Rector, Prof. Khatuna Todadze presented the presentation "Analysis of the results of the TSU Graduates' Employer Survey".  Head of the Students and Graduates Relations - Giga Sordia, discussed the future cooperation plans between University and employers’ Companies.

The following issues discussed in the second interactive part of the meeting: employment and practice opportunities for students and graduates; Participation of employer companies in Curriculum Committees of the different Faculty’s; implementation opportunities of joint scientific and social events.
Invited guests actively represented various initiatives. Tbilisi State Medical University is planning to discuss and work on these initiatives.  Representatives of around 70 medical clinics, pharmaceutical and insurance companies, rehabilitation center and various partner medical institutions attended the workshop.