თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დელეგაციის ვიზიტი ლუბლინის სამედიცინო უნივერსიტეტში (პოლონეთი)

Visit of Tbilisi State Medical University delegation at Medical University of Lublin (Poland)

From May 26 till June 1, 2019 Academic staff of TSMU, Prof. Maia Kherkheulidze, the Head of TSMU Pediatric Department, Assoc. Prof. Pirdara Nozadze, Department of Clinical Skills and Multidisciplinary Simulation, Assistant Prof. Ekaterine Beshkenadze, Department of Odontology,  Joni Potskhverashvili, Deputy Head of Apollo Urushadze Dental Clinic and Invited Lecturer at Department of Odontology and Assistant Prof. Ana Bozhadze, Pharmacy Faculty Specialist visited Medical University of Lublin (Poland) in frames of ERASMUS + KA 107 international mobility program. TSMU delegation visited the Simulation Centers and Faculties of Medicine, Pharmacy and Dentistry of the Medical University of Lublin. Prof. Kherkheulidze, Assoc. Prof. Nozadze and Assist. Prof. Bozhadze delivered lectures for the students. Joni Potskhverashvili and Assist. Prof. Beshkenadze participated in the International Scientific Conference at the Medical University of Lublin. The TSMU delegation was also met by Prof. Darius Mattosiuks, the Vice-rector of the Medical University of Lublin, Isabella Vitkovska, the Head of International Relations Department, Aghniejka Bilevich, the Coordinator of ERASMUS +, Prof. Barbara Tomschina, the Dean of the Dentistry Faculty and Prof. Anna Malm, the Dean of the Pharmacy Faculty. Further cooperation possibilities were discussed at the meeting. Prof. Darius Mattosiuks initiated joint MA and PHD programs on Pharmacy Faculty of partner universities (TSMU and Medical University of Lublin). Prof. Kazimir Glovnyak is actively involved in the establishment process of collaboration between the University of Rzeszów, the University of Innsbruck and Tbilisi State Medical University.