თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი ზურაბ ვადაჭკორია სტუდენტებს და რეზიდენტებს მიმართავს

Rector of Tbilisi State Medical University, Professor Zurab Vadachkoria Appeals to Students and Residents

My young colleagues,

I appeal to those students and residents who are paying their civic and professional duties at various clinics and charity organizations of Georgia, actively embodying essential and useful initiatives for the country.

More than 500 TSMU students and residents are working at different central and regional clinics and quarantine zones of our country fighting against Covid-19. Young generation of doctors are cordially involved in civic movements and medical services in different parts of Georgia, taking care of vulnerable people

On behalf of our University Professors and Administration, I would like to thank each of you for the dedication. We are proud that you honorably present your “Alma Mater”, your Tbilisi State Medical University in our society