თსსუ-ის გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიურ კლინიკაში პედიატრიისა და მოზარდთა მედიცინის გერმანული საზოგადოების პროექტის ფარგლებში ყოველკვირეული ლექციები იმართება

TSMU G. Zhvania Pediatric Academic Clinic Hosts Weekly Lectures within the Framework of the German Society for Pediatrics and Adolescent Medicine Project

TSMU G. Zhvania Pediatric Academic Clinic hosts weekly lectures within the framework of the German Society for Pediatrics and Adolescent Medicine project.

The aim of the project is to raise students, doctors and residents qualification, also share experiences and introduce child health care European standards in Georgia.

Online lectures have been held weekly from March 22, 2021 (Monday 12:00). The project is supported by the Federal Ministry of Health (Germany).