თსსუ-ის უცხოელ სტუდენტთა განათლების დეპარტამენტის უფროსი, დავით თოფურია  საქმიანი ვიზიტით იტალიაში იმყოფებოდა

Davit Tophuria - The Head of the International Students Education Department of TSMU was in a Business Trip in Italy

Davit Tophuria - The Head of the International Students Education Department of Tbilisi State Medical University, Associate Professor of Department of Anatomy was in a Business Trip in Italy from May 28 th to June 1 st .

Within the “ERASMUS plus” program Prof. Davit visited the University of Pisa for a teaching course. Associate Professor delivered the lectures for the second semester students as well as for the Professors ot the Department of Anatomy and the University hospital staff.

During the visit, Associate Professor Davit Tophuria had a meeting with the Head of Department of Anatomy and The Head of International Affairs Department. The Representatives of University discussed the future collaboration plans. Within the exchange programs, there was a cooperation planned between the Academic staff and students of TSMU and the University of Pisa.