ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე სამედიცინო უნივერსიტეტის  გივი ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიურ კლინიკაში

International Children's Day at the Givi Zhvania Pediatric Academic Clinic of Medical University

Academic Clinic of Tbilisi State Medical University Givi Zhvania Pediatrician has conducted various activities on the International Children's Day:

During the day, the small patients of the clinic are awarded by animators with entertainment performances. 

The public school was visited by the doctors of the public school, where they examined children with disabilities and provided free consultations.