ფარმაკოგნოზიის დეპარტმენტის ასისტენტ–პროფესორ ანა ბოჟაძის ლექცია ლუბლინის სამედიცინო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის

TSMU Pharmacognosy Department Assistant Professor Ana Bojhadze held an online lecture for the Pharmacy Faculty PhD students of Medical University of Lublin

On December 16, 2020 TSMU Pharmacognosy Department Assistant Professor Ana Bojhadze held an online lecture for the Pharmacy Faculty PhD students of Medical University of Lublin (Poland). The topic of the lecture was: "Importance of pharmacologically active natural raw materials and modern approaches to drug search”. 

The online lecture was held in framework of the European Social Fund programme and included lectures guided by the young researchers from the leading medical universities in European countries. They shared their knowledge and experience to the Pharmacy Faculty PhD students of the Medical University of Lublin