მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტმა დავით მაკასარაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ,,IFMSA” -ის ეგიდით გამართულ ტრენინგში

Faculty of Medicine Student Participated in IFMSA Training

On August 25-30, 2019 Faculty of Medicine student, David Makasarashvili participated in International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) Training – IMET (Advocacy in Medical Education Training) in Lietuva. The training covered following topics: curriculum design and development, accreditation, activity management, student engagement in academia, ways to promote better education and etc.