პორტოს უნივერსიტეტის პროფესორის, ელისიო კოშტას (პორტუგალია) ლექცია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში

Professor Elisio Costa’s Lectures at TSMU

On May 8, 2018 Prof. Elisio Costa, University of Porto (Portugal) visited and delivered lecture for the Pharmacy and Medicine Faculty students of Tbilisi State Medical University in frames of ERASMUS+ project. Prof. Dali Beriashvili, the Dean of Pharmacy Faculty noted, the lecture was about “Aging Policies in the EU and Healthy Aging” and seemed interesting for the audience. Prof. Costa will deliver a repeated lecture on May 11 at TSMU.