სამუშაო შეხვედრა საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კვლევების განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვისთვის

Workshop for Raising Research Capacity of Georgian Higher Education Institutions through Developing of Research and Development Units

On June 26-28, 2019 Workshop for Raising Research Capacity of Georgian Higher Education Institutions through Developing of Research and Development Units was held at Batumi Shota Rustaveli State University. Different Georgian Universities participated in the project, supported by ERASMUS +. Prof. Rima Beriashvili, TSMU Vice-Rector, Nino Kandelaki, ERASMUS+ Institutional Coordinator and Assoc. Prof. Nona Janikashvili, Chief Specialist of the Department of Research Coordination, Masters and PhDs participated in the workshop from Tbilisi State Medical University. The trainers were research specialists from University of Cote D’Azur. During the meeting, the working groups discussed the research possibilities of each HEI, opportunities for transparent research, organizational links, support of young scientists and internationalization mechanisms, implementation of scientific research policy and international cooperation. The next workshop will be held at the University of Cote D’Azur, Nice (France).