უნივერსიტეტების რექტორებმა, ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა და სტუდენტებმა აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგეს

University Rectors, Administrative Staff and Students Honored Soldiers Who Died in August War

Professor Zurab Vadachkoria, Rector of Tbilisi State Medical University, TSMU Vice Rectors, administrative staff and students honored the memory of soldiers who died in August war 2008. 

Rectors of different Georgian universities and administrative staff also honored the Georgian heroes at the Mukhatgverdi Brothers Cemetery.

Twelve years have passed since the Russian-Georgian War. More than 200 Georgian citizens, 169 soldiers and 19 Ministry of Internal Affairs (MIA) employees fall in the August war 2008.