2020 წლისთვის აბიტურიენტები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩასარიცხად ჩააბარებენ ოთხ სავალდებულო საგანს

2020 წლისთვის აბიტურიენტები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩასარიცხად ჩააბარებენ ოთხ სავალდებულო საგანს

ერთიანი ეროვნული გამოცდების ახალი მოდელის მიხედვით, 2020 წლისთვის აბიტურიენტები თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩასარიცხად ჩააბარებენ ოთხ სავალდებულო საგანს: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა და ბიოლოგია; ხოლო მეოთხე სავალდებულო საგანში მათ შესაძლებლობა ეძლევათ გააკეთონ არჩევანი და საგამოცდოდ აირჩიონ სამი საგნიდან ერთ-ერთი: ფიზიკა, ქიმია ან მათემატიკა.