ქალთა საერთაშორისო დღე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში

ქალთა საერთაშორისო დღე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში