სტუდენტთა საყურადღებოდ

სტუდენტთა საყურადღებოდ

ძვირფასო სტუდენტებო!

შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში აკადემიური პროცესი სწავლების დისტანციური ელემენტების გამოყენებით  ეტაპობრივად განახლდება 30 მარტიდან (კურაციები - 1 აპრილიდან).

თქვენ პირად ელექტრონულ სივრცეში - SMS.TSMU.EDU - მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას (მაგ. სასწავლო ცხრილს, რომლის მიხედვითაც ე.წ. ონლაინ-რეჟიმში ანუ ვებინარში უნდა ჩაერთოთ, თითოეული საგნის სასწავლო მასალას, ლიტერატურას, სამიზნე საკითხებსა და ქვესაკითხებს). 

იხილეთ ვებინარში ჩართვის  ვიდეო ინსტრუქცია