უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა

უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა "გასტროენტეროლოგიური პათოლოგიები, ჰეპატიტი C, დეფინიცია, მართვის უახლესი რეკომენდაციები"

2023 წლის 24-25 მაისს თსსუ-ის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტში ჩატარდა უწყვეტი სამედიცინო განათლების დასწრებული პროგრამა "გასტროენტეროლოგიური პათოლოგიები, ჰეპატიტი C, დეფინიცია, მართვის უახლესი რეკომენდაციები". (სახ. აკრედიტ.#0301, 9 უპგ ქულა).

პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფესორი ირაკლი ფავლენიშვილი, პროგრამას უძღვებოდა ნანა ბერაძე.