სტაჟირება

ექიმის დახელოვნება, კონკრეტული კლინიკური უნარ–ჩვევის ასათვისებლად, იმ საექიმო სპეციალობის ფარგლებში, რომლის სერტიფიკატი მას უკვე აქვს.