ცვლილებები 2017/2018 წლის საგამოცდო ცხრილში

შევიდა ცვლილებები 2017/2018 სასწავლო წლის ზაფხულის სასესიო პერიოდის ცხრილში :

დისციპლინაში სამედიცინო ქიმია  II სემესტრის მე-17-18 და 21-ე ჯგუფების სტუდენტებს გამოცდა ჩაუტარდებათ 2 ივლისის ნაცვლად 4 ივლისს.
ხოლო 30-31-ე ჯგუფებს 12 ივნისის ნაცვლად 15 ივნისს.

საგამოცდო ცენტრში, დისციპლინაში ფარმაკოლოგია, სტუდენტებს გამოცდა ჩაუტარდებათ 12 ივნისის ნაცვლად 7 ივლისს.