დეპარტამენტები

სამედიცინო ქიმიის დეპარტამენტი

ბიოქიმიის დეპარტამენტი

ფარმაცევტული და ტოქსიკოლოგიური ქიმიის დეპარტამენტი 

ფარმაკოგნოზიისა და ფარმაცევტული ბოტანიკის მიმართულება

ფარმაცევტული ტექნოლოგიის დეპარტამენტი

სოციალური და კლინიკური ფარმაციის დეპარტამენტი