სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის შეხვედრა სტუდენტებთან

2018 წლის 6 ნოემბერს 15:00 საათზე, თსსუ-ის სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი შეხვედრას გამართავს სტომატოლოგიის ფაკულტეტის -  III და V სემესტრის სტუდენტებთან.

8 ნოემბერს 15:00 საათზე შეხვედრა გაიმართება სტომატოლოგიის ფაკულტეტის - VII და IX  სემესტრის სტუდენტებთან.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული  კორპუსი, I სართული, საბჭოების დარბაზი.