დეპარტამენტები

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

 

1.  ფიზიკის, ბიოფიზიკის, ბიომექანიკისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

2. ფიზიოლოგიის დეპარტამენტი

3. სამედიცინო ბიოლოგიისა და პარაზიტოლოგიის დეპარტამენტი

4. სამედიცინო რეაბილიტაციის და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტი

5. ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის დეპარტამენტი

6. ზოგადი თერაპიის დეპარტამენტი

7. ლაბორატორიული საქმის დეპარტამენტი

8. ფიზიკური მედიცინის დეპარტამენტი