დეპარტამენტები

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

 

ფიზიკის, ბიოფიზიკის, ბიომექანიკისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი


2. ფიზიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი


3. სამედიცინო ბიოლოგიისა და პარაზიტოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი 


4.    კლინიკურ მეცნიერებათა მიმართულება

4.1 სამედიცინო რეაბილიტაციის და სპორტული მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი


4.2 ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

4.3 ზოგადი თერაპიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

4.4. ლაბორატორიული საქმის დეპარტამენტი

ნინო გოგოხია - პროფესორი 

5.    რეაბილიტაციურ მეცნიერებათა მიმართულება

5.1 ფიზიკური მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი