ისტორია

2007 წელს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით, საქართველოში პირველად, ჩამოყალიბდა პროფესიული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების პროვაიდერი – უმაღლესი საექთნო სკოლა. სკოლის დირექტორად დაინიშნა ასოცირებული პროფესორი კახაბერ ჭელიძე.
 პირველივე წელს ზოგადი პროფილის მედდის, სტომატოლოგის ასისტენტისა და კბილის ტექნიკოსის აკრედიტებულ პროგრამებზე სწავლას შეუდგა პროფესიულ პროგრამებზე ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული 200–მდე სტუდენტი.
2008 წლიდან საგანამანათლებლო პროგრამებს დაემატა ფარმაცევტის თანაშემწის და სამედიცინო და ფარმაცევტულ მოწყობილობათა ოპერატორის დიპლომამდელი განათლების პროგრამები. სწორედ ამიტომ, ამავე წელს აკადემიური საბჭოს  გადაწყვეტილებით უმაღლეს საექთნო სკოლას შეეცავალა სახელი და ეწოდა პროფესიული უმაღლესი მედიცინისა და ფარმაციის სკოლა, რომელიც შევიდა ახლადშექმნილი ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის შემადგენლობაში და დღემდე რჩება მის სტრუქტურულ ერთეულად.
2008–2009 წლებში პროექტის "საქართველოში ბებიაქალთა ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესება" ფარგლებში ETC crystal-თან (ნიდერლანდები), HERA XXI–თან (საქართველო) და როტერდამის ბებიაქალთა უნივერსიტეტთან (RUM) ურთიერთთანამშრომლობით შეიქმნა ბებიაქალთა დიპლომამდელი საგანამანათლებლო პროგრამა, რომელზეც პირველი მსმენელების მიღება განხორციელდა 2010–2011 სასწავლო წელს.
2009 წლიდან საკანონმდებლო მოთხოვნებიდან გამომდინარე პროფესიული უმაღლესი მედიცინის და ფარმაციის სკოლა იწოდება პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებად, რომლის კოორდინატორად ამავე წლიდან დაინიშნა მედეა ჯღარკავა.
2011 წლიდან ამოქმედდა საექთნო საქმის (ექთანი/ბებიაქალი) საბაკალვრო პროგრამები.
2013-2014 წლებში შემუშავდა საექთნო საქმის ქართულ-ავსტრიული საბაკალავრო პროგრამა, რომლის შექმნაშიც მონაწილეობდა ტიროლის მხარის (ინსბრუკი, ავსტრია) კლინიკების გაერთიანება.
2015 წელს საექთნო საქმის (ექთანი) ქართულ-ავსტრიულ საბაკალავრო პროგრამაზე პირველად განხორციელდა სტუდენტთა მიღება.