მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტთა და რეზიდენტთა საყურადღებოდ! სტაჟირების პროგრამა სამსუნის „ონდოკუზ მაის“ უნივერსიტეტში

გამოცხადდა სტაჟირების პროგრამა სამსუნის (თურქეთი) „ონდოკუზ მაის“ უნივერსიტეტში (3-4 კვირის განმავლობაში ივლისის ბოლოდან).

რეგისტრაციისთვის  სტუდენტები გადადით შემდეგ ბმულზე: 

http://sms.tsmu.edu/sms/form-2/index.php?stu=stu

რეზიდენტთა რეგისტრაცია იწარმოებს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტში ადმინისტრაციული კორპუსის მეოთხე სართულზე ოთახი 419.

რეგისტრაციის დროს ასატვირთი დოკუმენტაცია: პასპორტის ასლი და ენის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

რეგისტრაცია იწარმოებს 8 ივლისამდე.

გასაუბრება ჩატარდება 2019 წლის 9 ივლისს 15:00 საათზე, ადმინისტრაციული კორპუსის 1 სართულის სხდომათა დარბაზში ოთახი #122.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტს ტელ: 0322542448