ევროკავშირის მიერ გამოცხადდა კონკურსი საგრანტო კომპონენტის შესახებ - Skills Development and Matching for Labor Market Needs

ევროკავშირის მიერ გამოცხადდა კონკურსი საგრანტო კომპონენტის შესახებ -  Skills Development and Matching for Labor Market Needs