საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2020 წლის 7 თებერვალს 16:00 საათზე ჩატარდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N33, თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი ოთახი N119.