სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის

დღის წესრიგი

13 თებერვალი 2020

16:00 სთ


1. სსიპ -  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში შესატანი  ცვლილების დამტკიცება (მომხს. - ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე  ვახტანგ ბეროშვილი)

2. სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტის ბეჭდის, შტამპის და სატიტულო ფურცლის ცვლილების შესახებ (მომხს. - პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი დავით თოფურია).

3. სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინისა და სტომატოლოგიის საერთაშორისო ფაკულტეტის I სემესტრის სტუდენტის მოჰამედ ალსაიედისათვის სწავლის გადასახადთან დაკავშირებით შეღავათის გაწევის შესახებ (მომხს. - პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი დავით თოფურია).

4. თსსუ-ის N2 სტომატოლოგიური კლინიკის საშტატო განრიგში და სახელფასო ფონდში ცვლილების  შეტანის შესახებ (მომხს. - კლინიკის დირექტორი ნათია მელქაძე)

5. სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის მშენებლობის მიზნით, თსსუ-ის კუთვნილი მიწის ნაკვეთის აღნაგობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით, 2019 წლის 31 დეკემბერს გამოცხადებული ღია ელექტრონული აუქციონის შედეგებისა და აუქციონთან დაკავშირებული პროცედურების მიმდინარეობის შესახებ (მომხს.  - პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის ფინანსური დირექტორი მამუკა წაქაძე).

6. სადოქტორო კვლევის პროგრამის „ენდომეტრიუმის ინტრაეპითელური ნეოპლაზიების მოლეკულური მახასიათებლები და პროგნოზული მარკერები პერიმენოპაუზურ ასაკში“ ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ (მომხს. - სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე).

7. სადოქტორო კვლევის პროგრამის „საკვერცხის გერმინაციული წარმოშობის სიმსივნეების ფენოტიპური თავისებურებები და პროლიფერაციულ–აპოპტოზური ინდექსის მახასიათებლები“ ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ  (მომხს. - სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე).

8. სადოქტორო კვლევის პროგრამის  „ცერვიკალურ დონეზე ვერტებროსტენოზით განპირობებული მიელოპათიის მქონე პაციენტებში ქირურგიული მკურნალობის ჩვენება დიფუზურ–ტენზორული ტომოგრაფიის (D.T.I.) გამოყენებით, პოსტოპერაციული შედეგები“ ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ  (მომხს. - სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე).

9. სადოქტორო კვლევის პროგრამის ”პაროდონტის დაავადებებისა და მდგომარეობების ურთიერთკავშირი ყბა-კბილთა სისტემის ანომალიებთან“ ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ (მომხს. - სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე).

10. სადოქტორო კვლევის პროგრამის „მცენარე თრიმლის ანტიმიკრობული აქტივობის შედარებითი დახასიათება ენდოდონტიური დაავადებების მართვისას“  ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ  (მომხს. - სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე).

11. სადოქტორო კვლევის პროგრამის „მხრის რბილი ქსოვილების დაზიანების მართვა ფიზიკური აგენტების კომბინირებული ზემოქმედებით“. ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ (მომხს. - სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე).

12. სადოქტორო კვლევის პროგრამის „ფონიატრიული მახასიათებლების ცვლილებები და მათი მექანიზმები პროფესიონალ მომღერლებსა და პედაგოგებში“ ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ (მომხს. - სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე).

13. სადოქტორო კვლევის პროგრამის  „ენდომეტრიუმის ინტრაეპითელური ნეოპლაზიების მოლეკულური მახასითებლები და პროგნოზული მარკერები პერიმენოპაუზურ ასაკში“ ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ (მომხს. - სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე)

14. სადოქტორო კვლევის პროგრამის „ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების, ჰეპატოპროტექტორული აქტივობის შესწავლა ღვიძლის ტოქსიური დაზიანების დროს.“ (ექსპერიმენტული კვლევა) ხარჯთაღრიცხვის დამტკიცების შესახებ (მომხს. - სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე)

15. სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ვლადიმერ ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის  2020 წლის საშტატო განრიგის და ხელფასის ფონდის დამტკიცების შესახებ (მომხს. - ვლადიმერ ბახუტაშვილის სახელობის სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, მომხს. - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი ლიზი ზაზაძე)სხვადასხვა: