ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2020 წლის  25 თებერვალს 16:00 საათზე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩატარდება ფარმაციის ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.

მისამართი: ვაჟა -ფშაველას N33, თსსუ-ის IV სასწავლო კორპუსი, აუდიტორია # 2