ნონა ჩიკვაიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

2020 წლის 03 აპრილს 16:00 საათზე, თსსუ–ის მესამე სასწავლო კორპუსის (ვაჟა–ფშაველას გამზ.№33) ,,თეატრალურ დარბაზში" შედგება ნონა ჩიკვაიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ტროფობლასტური პათოლოგიების თავისებურებები თვითნებითი აბორტების დროს“ საჯარო დაცვა მედიცინის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა შედგება დისტანციურ რეჟიმში მითითებულ ბმულზე https://meet.google.com/dts-arsn-svt

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:
ნიკოლოზ კინტრაია – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
კონსულტანტი - გიორგი ბურკაძე - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ექსპერტები:
გიორგი თევდორაშვილი - მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;
ზაზა  თოფურია - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;
ბესარიონ ტყეშელაშვილი  - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.