სტუდენტთა სოციალური დახმარების პროგრამა - სწავლის საფასურის თანაგადახდა

2020 წლის პანდემიისა და ქვეყანაში არსებული ვითარების გამო, უფრო მეტი სტუდენტის განაცხადის დასაკმაყოფილებლად, თსსუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობა  სტუდენტური აქტივობებისათვის განსაზღვრული თანხის ნაწილს ერთჯერადად გამოყოფს  ამ პროგრამისთვის.

პროგრამა ითვალისწინებს სტუდენტთა სწავლის საფასურის ნაწილის გადახდას.

რეგისტრაცია შეუძლია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ყველა ფაკულტეტის სტუდენტს, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგი კრიტერიუმებიდან ერთ-ერთს, ან რამდენიმე კრიტერიუმს ერთად:

იხილეთ:
რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია

შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ online რეჟიმში.

დოკუმენტაცია გადმოაგზავნეთ ელ.ფოსტით, მისამართზე: ninosakhanberidze@gmail.com
სათაურში მიუთითეთ: სოციალური დახმარების პროგრამა 2020
ტექსტში აუცილებლად მიუთითეთ ის კრიტერიუმები, რომლებსაც თქვენ აკმაყოფილებთ.

რეგისტრაციის ვადა: 18.05.2020-31.05.2020

დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ თსსუ-ის სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე პრეზიდენტს, ნინო სახანბერიძეს, ნომერზე: 555789494;