სტომატოლოგიის ფაკულტეტი

1. კანდელაკი მარიამი
2. კანდელაკი სალომე
3. საბა მაისურაძე
4. თეკლა რთველაძე
5. ხარძიანი მარიამი
6. თენგო ნადირაძე
7. ნიკოლოზ დოკვაძე
8. აბრამაშვილი თამარი
9. ნინო ნათელაძე
10. დიმა აბულაძე
11. დემეტრაშვილი ნიკა
12. გიგა აჭარაძე