ფიზ. მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

1. ავთანდილ ხმიადაშვილი
2. ნინო აფაქიძე
3. გვანცა ჩინჩალაძე
4. ნინო ქოროღლიშვილი
5. ანა ცირეკიძე
6. მარიამ არჩვაძე
7. ნინო სარდლიშვილი
8. მარიამ ბაღიშვილი
9. ნინა ნერსესოვა
10. თედო ჭელიძე
11. ქეთა სივსივაძე
12. კანაკოპე ტაფაო