ფარმაციის ფაკულტეტი

1.თორნიკე ჭელიძე
2.გიორგი აბაშიძე
3.გვანცა ჩოგოვაძე
4.აკაკი რობაქიძე
5.ნინო ზერეკიძე
6.ლიკა მიქაია
7.ნანა მირგატია
8.ქეთევან პაპუაშვილი
9.მარიამ ბაკურაძე
10.თინათინ ჩუხრუკიძე
11.ნინო ნადარეიშვილი
12.მარიამ სამჭკუაშვილი