საზ. ჯანდაცვის ფაკულტეტი

1. ელენე კუკულაძე
2. გიორგი მიქაძე
3. ნუცა ბურჯანაძე
4. გიორგი გოგოლაძე
5. ქრისტინე ცანავა
6. მარიამ ბობოხიძე
7. ნინო ამაზაშვილი
8. სანდრო კვერენჩხილაძე
9. ნატალი თოფურია
10. ეკატერინე სარიშვილი