სამაგისტრო პროგრამები

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა:

ფარმაცია:

რეაბილიტაცია:


სამიზნე საკითხები სამაგისტრო გამოცდებისთვის


საზოგადოებრივი ჯანდაცვა:

ფარმაცია:

რეაბილიტაცია: